גידולי עור שפירים - רפואה אסתטית ועור

גידולי עור שפירים

בעור מצויים סוגי תאים רבים. מרביתם מסוגלים ליצור גידולים, לכן המגוון הגדול של גידולי עור. העור חשוף לקרינת שמש והוא אף חשוף לעין האדם. שתי עובדות אלו מייחדות את גידולי העור.

מצד אחד, קרינת השמש מהווה גורם מרכזי ביצירתם של גידולי העור. גידולים מסוימים שכיחים בעור הפנים החשוף לשמש ומלנומות (סרטן העור המסוכן יותר) מופיעות בעיקר בגב וברגליים שם שכיחות כוויות השמש.

מצד שני, היות העור חשוף לעין האדם, נותנת בידינו יכולת לזהות ולאבחן גידולי עור, אף המסוכנים שבהם, כבר בשלב מוקדם מאד המאפשר רפוי שלם.

מקובל לחלק גידולים לשפירים ולממאירים.

גידולים שפירים הינם, בדרך כלל, בעלי גדילה איטית ואינם שולחים גרורות.

גידולים ממאירים הינם, בדרך כלל, בעלי גדילה מהירה, פולשנות מקומית ויכולת לשלוח גרורות דרך כלי הדם או הלימפה.

בגידולי עור יש מספר חריגות מכללים אלו. קיימים גידולים בעור הצומחים מהר אולם הינם שפירים ומצד שני קיימים גידולים שהינם ממאירים אך צומחים לאט.

בבדיקה היסטולוגית (בדיקה מיקרוסקופית) בגידולים שפירים בדרך כלל נמצא שהגידול מורכב מתאים בשלים, בעוד שבגידולים ממאירים נמצא תאים לא בשלים עם ריבוי תאים המצויים בהתחלקות.

למרות זאת, ישנם גידולים בעור שלמרות "המראה המיקרוסקופי הממאיר" (תאים לא בשלים) אינם שולחים גרורות.

קבוצה מיוחדת של גידולים מורכבת מגידולים שאינם ממאירים, אולם יש להם פוטנציאל התפתחות לגידולים ממאירים. חשוב להכיר קבוצה זו היטב ולבצע מעקב צמוד או הוצאה מונעת שלהם.